Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Version 06-2018
Senaste uppdatering 2018-09-06

Tjänsterna och/eller webbsidan tillhandahålls av Co-Gaming Limited, hädanefter ”Bolaget”, ett företag registrerat under lag på Malta med företagsnummer C47444, med sitt registrerade kontor beläget på 3rd Floor Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St Julian’s SPK1000, Malta. Bolaget är licenserat och regulerat av Malta Gaming Authority, hädanefter ”MGA”. Vänligen läs alla regler och villkor och andra sekretessdokument som finns att hämta om Bolaget noggrant innan du använder siten och/eller andra tjänster erbjudna av Bolaget, sedan dessa dokument formar avtalsförhållandet mellan dig som spelare och Bolaget. Genom att använda sidan och/eller några av de tjänster som Bolaget tillhandahåller, samtycker du till att bli bunden av: a) dessa Regler & Villkor b) Integritetspolicyn och c) specifika regler och villkor och/eller regler gällande casino, promotions, bonusar och specialerbjudanden som finns tillgängliga då och då. Om du inte vill bli bunden av dessa dokument, har du inte tillgång till att använda sidan eller någon av de tjänster som erbjuds genom Bolaget.

1. ALLMÄNT
1.1 Den kontrakterade relationen är mellan dig som är spelare (hädanefter "dig", "du", "din", eller "spelaren") och Bolaget (hädanefter Bolaget). Bolaget är registrerat på Malta och har bolagsnummer C47444, och har sitt kontor och säte på Spinola Park, Level 3, Triq Mikiel Ang Borg, St Julians, SPK 1000, Malta

Bolaget är licenserat och reglerat av Malta Gaming Authority med licensnummer MGA/B2C/178/2009. Licensnummer MGA/B2C/178/2009 tillåter följande spelleverantörer att förmedla sina produkter via Bolaget’s hemsida under gällande MGA regleringar. Maltesiska lagar skall tillämpas:

Casinospelen från Net-Ent levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från Microgaming levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från Play n Go levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från Evolution Live levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från Yggdrasil levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från Betsoft levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från Thunderkick levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från Relax Casino levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från Oryx Gaming levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från NYX Interactive Casino levereras av Bolaget som är licenserade på Malta.

Casinospelen från Nolimit City & SBTech Sportsbook levereras av Bolaget. Curacao N.V. under en spellicens utfärdad till Antillephone Services N.V och reglas av regeringen i Curacao.

WMS Casino är licenserade av Alderney Category 2 Associate med licensnummer 136 C2A (Jadestone Networks).

1.2 Bolaget driver och underhåller webbsidan www.mobilebet.com ("sidan"). Den kontraktuella relationen mellan dig som är spelare (hädanefter "dig" eller "spelaren") och Bolaget, din användning av siten och spelen och alla andra tjänster som tillhandahålls av Bolaget, regleras av dessa, inkluderat övriga sekretessdokument tillgängliggjorda till dig av Bolaget.

1.3 För att få spela på Bolaget måste spelaren ha uppnått lägsta tillåtna ålder för att få spela enligt lag inom den jurisdiktion där spelaren är bosatt. Spelaren måste dessutom vara registrerad som spelare samt inneha ett spelkonto hos Bolaget. Den som är under 18 år får inte under några omständigheter registrera sig eller spela. Om penningmedel har deponerats av en person under 18 år, eller om en sådan person har vunnit pengar, kan dessa komma att förverkas till MGA.

1.4 Spelaren förstår och godkänner att spelen och de tjänster som tillhandahålls på siten är till enbart för underhållande syfte. All användning av Bolaget för andra syften och ändamål än underhållning är strikt förbjuden. Spelaren intygar härmed att intresset för spelen och andra tjänster som tillhandahålls av Bolaget är av personlig natur.

1.5 Genom att registrera dig hos Bolaget accepterar du dessa allmänna villkor och medger att du fullt ut förstår innebörden av de regler och villkor, inkluderat alla de villkor tillgängliggjorda till dig av Bolaget som framgår av dem. Om en spelare inte till fullo förstår innebörden av dessa allmänna villkor bör spelaren avstå från att registrera sig på Bolaget och inte heller ta del av Företagets spel och tjänster. Dessa villkor har blivit översatta till ett flertal språk som var för sig återspeglar samma principer. Om det emellertid skulle råda någon diskrepans mellan de olika språkversionerna, skall den engelska språkversionen ha företräde.

1.6 Bolaget förbehåller sig rätten att ändra, variera eller modifiera dessa Villkor. Det är exklusivt enligt Bolaget gottfinnande att meddela om sådana ändringar, variationer eller modifikationer rörande överenskommelsen mellan dig och Bolaget. I den händelse att en ändring, variaton eller modifikation ses av Bolaget som en materiell ändring, kommer Bolaget att ge dig som spelare information om en sådan ändring. Skulle du välja att inte acceptera en sådan ändring, kommer du inte längre att ha rätt att nyttja webbsidan. En materiell ändring ses som en där det ger dig substantiell begränsning till dina nuvarande rättigheter.

1.7 Rubrikerna för de Allmänna Villkoren är endast för att underlätta, och är inte en del av överenskommelsen och påverkar inte dess tolkning.

2. ANVÄNDNING AV SITEN OCH TJÄNSTERNA
Registrering
2.1 För att kunna spela och använda de tjänster som tillhandahålls av Bolaget måste spelaren registrera sig samt öppna ett konto ("spelkonto"). Det är bara tillåtet att ha ett spelkonto per spelare. Bolaget förbehåller sig rätten att vägra acceptera en ansökan om spelkonto.

2.2 Flera konton som är länkade av samma enhet/hushåll/IP-adress är inte tillåtna. I den händelse att det uppmärksammas om liknande konton, kommer alla tillgångar på spelarens konto att frysas. Dessutom kan spelarens konto att stängas enligt Bolagets eget gottfinnande.

2.3 En person som registrerar sig för att bli en spelare hos Bolaget måste alltid uppge fullständiga och korrekta uppgifter till Bolaget. Du godkänner härmed att om någon information som du tillhandahållit är felaktig eller ofullständig, så kommer Bolaget inte att acceptera din registrering. Om du redan är registrerad som spelare hos Bolaget och lämnat falska eller ofullständiga uppgifter, är Bolaget både berättigad och skyldiga att upphäva din registrering som spelare och stänga ditt spelkonto. Emellertid kommer de avtalsenliga förpliktelser som redan finns mellan spelaren och Bolaget att infrias.

2.4 På Bolaget kan varje spelare välja att spela för riktiga pengar eller låtsas-pengar efter registrering.

2.5 Direkt efter att du registrerat ett konto kommer Bolaget att skicka ett verifikationsmail till dig. Klicka på länken för att bekräfta din mailadress.

Bolaget erbjuder även verifiering av mobilnummer. Spelaren kan begära att en verifikationskod skickas till det nummer som spelaren har angett vid registrering. När spelaren har angett koden som skickats till spelarens mobil i sin Bolaget profil är verifieringen klar.

2.6 Spelaren kommer alltid att ha tillgång till den personliga information som lämnats till Bolaget och är dessutom skyldig att hålla sådan information uppdaterad, korrekt och fullständig. Spelaren själv kan ändra informationen tills att verifikationsdokumenten har begärts och godkänts av Bolaget. Om spelaren vill uppdatera informationen trots att Bolaget godkänt verifikationsdokumenten så måste spelaren kontakta kundtjänst som uppdaterar informationen åt spelaren. Bolaget förbehåller sig rätten att på nytt begära verifikationsdokument för att bekräfta den ändring som efterfrågas av spelaren. Vänligen hänvisa till sekretesspolicyn för dessa sekretessbestämmelser, vars dokument formar den integrerade delen av ditt avtal med företaget.

2.7 Vid registreringen måste spelaren välja ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet måste bestå av minst 5 och högst 16 tecken. Lösenordet måste vara minst 5 och högst 15 tecken. Det rekommenderas att lösenordet inkluderar både bokstäver, siffror och andra speciella tecken. För att få åtkomst till spelkontot måste spelare alltid logga in genom att använda sitt användarnamn och lösenord. Spelare får inte låta någon annan person använda dess spelkonto, få åtkomst till och/eller använda material eller information från spelsystemet, acceptera något pris, eller delta i något av spelen.

2.8 Lösenordet bör aldrig skrivas ned eller kommuniceras till någon annan person och det bör ändras på regelbunden basis. Du är skyldig att hålla din kontoinformation, ditt användarnamn och ditt lösenord konfidentiellt och du ensam har ansvaret för all användning av tjänsterna som sker genom ditt användarnamn och lösenord. Om du får kännedom om eller misstänker otillåten användning av ditt konto eller brister i säkerheten är du skyldig att omedelbart meddela Bolaget om detta för att avsluta ditt spelkonto. All otillåten användning av ditt användarnamn och lösenord kommer att anses vara din egen användning och du är ansvarig för all användning av ditt konto tills sådant meddelande lämnats till Bolaget. Om en spelare ger bort, delar med sig av, eller tappar bort sitt användarnamn och/eller sitt lösenord kommer Bolaget inte att hållas ansvarig för den förlust eller skada som uppkommer på grund av detta.

Spelkonton
2.9 Ett spelkonto kan ha följande status:

Öppet: Ett spelkonto kan endast öppnas av spelaren och kommer att förbli öppet så länge kontot inte stängs av spelaren eller blockeras eller avslutas av Bolaget.

Stängt: Ett spelkonto kan endast stängas av spelaren (se sektion 3.2) eller av Bolaget i enlighet med dessa villkor.

Insättningar & uttag
2.10 Bolaget accepterar inte kontant betalning till spelkontot.

2.11 Bolaget erbjuder olika metoder för att göra en insättning eller uttag från spelkontot. Mer information gällande tillgängliga metoder och kostnader för varje enskild metod visas under kassasektionen på siten. Information gällande insättnings och uttagsnivåer, hanteringstider, förutsättningar och transaktionskostnader visas också under kassasektionen på siten. Spelarens bank kan, oberoende Bolaget, ta ut en kostnad för banköverföringar eller andra kostnader för den avvända metoden.

2.12 Bolaget kan utse en betalningsförmedlare att agera, mottaga insättningar, förvara och hantera medel, och/eller utföra uttag å Bolagets vägnar

2.13 Insättningar har omsättningskrav. Minimum omsättningskrav är att omsätta insatt summa en gång, innan uttag kan bli godkända.

2.14 Bolaget accepterar endast en insats om det finns tillräckligt med pengar på spelkontot för att täcka insatssumman. Bolaget förbehåller sig rätten att vägra eller begränsa en insats. Spelaren beviljas ingen kredit av Bolaget. Varken insättningar eller vinster är räntebärande, det vill säga att spelaren inte kommer att erhålla någon ränta på tillgodohavanden på spelkontot. Spelare är inte berättigade att överföra, sälja, köpa eller på annat sätt förvärva spelkonton spelare emellan. Spelaren kan inte sälja, köpa eller förvärva ett spelkonto från annan spelare vare sig med pengar eller på annat sätt.

2.15 Bolaget övervakar alla insatser och kontotransaktioner. Alla gjorda insatser är bindande för spelaren även om spelaren har problem med sin webbläsare, problem med internetuppkoppling eller andra problem som ej är hänförliga till Bolaget. Om spelaren vinner kommer vinsten att överföras till spelarens spelkonto. Om det förekommer funktionsstörningar under ett spel och/eller att siten i övrigt inte kan användas såsom avsett kommer alla hänförliga insatser att betraktas som ogiltiga, och tillgodohavandet på spelkontot kommer att återställas till det ursprungliga (tillgodohavandet som fanns före den felaktiga användningen).

2.16 Om en överföring inledningsvis accepteras och därmed visas på spelkontot men Bolaget sedermera genom kortutfärdaren får vetskap om att överföringen av någon anledning skall återföras, kommer Bolaget temporärt att stänga spelkontot på grund av misstanke om bedrägeri eller stulet kreditkort.

2.17 Spelaren har alltid tillgång till sitt tillgodohavande och kan alltid begära ett uttag från sitt spelkonto. Bolaget kommer att verkställa utbetalningen inom 24h under förutsättning att de eventuella verifieringsdokument som Bolaget begärt har kommit Bolaget tillhanda. Transaktionstiden beror på vilken metod spelaren väljer och är utom Bolagets kontroll. Bonuspengar kommer inte att utbetalas från spelkontot. Minsta beloppet för ett enskilt uttag är 200 SEK. Bolaget kommer att begära ytterligare identitetsverifiering av slumpmässigt utvalda spelare som begär uttag. Detta för att öka säkerheten för spelare samt förhindra pengatvätt.

2.18 Bolaget har rätt att alltid kunna efterfråga verifierande dokument, och vi kan tillfälligt låsa ditt konto tills dess att vi har fått de dokument som krävs. Om en spelares genomförda uttag sammanlagt blir 22 000 SEK eller mer kommer Bolaget utföra ytterligare verifikationskontroll genom att begära dokument från spelaren såsom kopia på pass, räkning, etc. Ett spelkonto kan stängas av permanent såvida inte spelaren förser Bolaget med de efterfrågade dokumenten eller om spelaren har angett falsk eller missledande information.

Alla inskickade dokument inskickade till Bolaget är konfidentiella handlingar och kommer endast hanteras av utvald personal under datasäkerhets-regulationer (Malta Data Protection Act Cap. 440) enligt dessa regler och villkor och Sekretesspolicyn. Dokumentinsamlingen görs för att garantera spelares säkerhet samt motverka pengatvätt.

2.19 Om en spelare stänger sitt spelkonto kommer alla tillgodohavande, förutom bonuspengar som ej är möjliga att ta ut, att överföras till det konto varifrån de insatta medlen ursprungligen kom från.

2.20 Bolaget jobbar aktivt med att bekämpa penningtvätt. Uttag från ett spelkonto till spelaren sker till det konto varifrån insättningen ursprungligen gjordes.

2.21 Om en spelare begär bankuttag måste spelaren förse Bolaget med ett kontoutdrag på det bankkontot som överföring skall ske till. Av kontoutdraget måste det framgå:

 • Namn (Skall överensstämma med angivet namn på spelkontot hos Bolaget).
 • Kontonummer

2.22 Det är spelarens ansvar att förse Bolaget med korrekt information för att Bolaget skall kunna slutföra en transaktion. Om informationen är felaktig kommer spelaren att debiteras eventuella kostnader som uppkommer på grund av transaktionen.

2.23 Bolaget accepterar flera olika valutor. Du väljer en valuta som valuta för ditt spelkonto. Valutan kan inte ändras efter kontot har registrerats. Insättningar i annan valuta än spelkontots valuta kommer att konverteras till spelkontots valuta med valutakursen det aktuella tillfället.

Alla beräkningar och transaktioner som involverar valutakurser sker till valutakurser från kända finansiella institut till den rådande kursen vid beräkning eller transaktionstillfället. Små differenser kan förekomma mellan överenskommet och registrerat belopp på grund av variansen mellan valutakurserna.

2.24 Överföringar spelare emellan är förbjudet.

Pengatvätt & Maskopi
2.25 Alla transaktioner granskas för att aktivt förhindra pengatvätt. Alla anställda i kundtjänst-teamet och payments-teamet kommer att erhålla adekvat utbildning för detta syfte. Det är olagligt att deponera orättmätigt erhållna penningmedel och alla transaktioner kommer att kontrolleras för att identifiera sådana insättningar av spelare. Misstänksam aktivitet kommer att rapporteras till Bolaget s MLRO och relevanta myndigheter. Anställda i Bolaget får inte tipsa eller varna en misstänkt spelare om att saken är under utredning.

2.26 Det är förbjudet för spelaren att genom maskopi med andra spelare eller genom användandet av utrustning förvränga det normala spelet. Bolaget jobbar aktivt med att förhindra användandet av robotar och annan teknisk utrustning som förvränger det normala spelet.

Bonusar
Version 03-2016
Senaste uppdateringen 2016-10-18


2.27 Alla bonusar som utfärdats av Bolaget kan endast användas för spel och inte överföras eller betalas ut såvida inte de angivna bonusförutsättningarna för bonuskampanjen är uppfyllda.

2.28 Du förstår och godkänner att separata villkor existerar för kampanjer, bonusar och andra speciella erbjudandet samt att dessa villkor är tillägg till dessa allmänna villkor. Dessa villkor finns beskrivna på kampanjsidan/informationssidan.

2.29 Alla bonusar har en sluttidpunkt. Om bonusförutsättningarna inte är uppfyllda vid sluttidpunkten har Bolaget rätt att avbryta bonusen eller debitera bonuspengarna från spelkontot.

2.30 Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta/ändra/avsluta marknadsföringskampanjer närsomhelst utan att meddela innan.

2.31 Efter att spelaren godkänt att deltaga i en bonuskampanj kan spelaren få bonuspengar från Bolaget. Bonuspengarna från Bolaget, tillsammans med spelarens riktiga pengar som användes för kvalifikation för bonuspengarna, kommer att visas som tillgängliga endast i förhållande till den specifika bonusen. Detta saldo kan endast användas för produkter och spel som finns angivna i villkoren för bonusen. Bonusförutsättningarna kan endast bli uppfyllda genom insatser för riktiga pengar på produkter och spel som finns angivna i villkoren för bonusen.

2.32 Spelaren har rätt att avbryta en bonuskampanj från sitt spelkonto. Eventuella vinster som har genererats av bonuspengarna kommer då också att avbrytas.

2.33 Flera deltagare i samma bonuskampanj från samma dator/apparat/hushåll/IP adress är förbjudet. I de fall då bonusbedrägeri eller annat bedrägeri uppdagas så kommer den bonusen/kampanjen för de berörda spelarna att avbrytas och de tillgängliga medlen på spelkontot kommer att göras otillgängliga. Bolaget har ensamt rätten att avgöra om kontot skall stängas.

2.34 Voucherkoder utfärdade av Bolaget ger spelaren rätt till bonus/kampanjpengar på spelkontot när vouchern används.

2.35 Mer utförlig information om bonus och voucher kampanjer finns i Bolaget kundtjänsts kunskapsbas.

2.36 Bolaget förbehåller sig rätten att tömma spelarens spelkonto på bonuspengar samt VIP poäng om spelaren inte varit inloggad på sitt spelkonto under de senaste sex månaderna.

2.37 Bolaget förbehåller sig rätten att ta ut bonusen och den resulterande vinsten om något villkor för erbjudandet eller befordran har överträtts. Vidare kan även andra tillgångar på spelarens konto hållas inne för att kompensera för eventuella förluster för Bolaget på grund av överträdelser av dessa villkor.

2.38 Alla bonusar, kampanjer, och unika erbjudanden har ett omsättningskrav. Om inte annat specificeras i de allmänna villkoren för gällande bonus/kampanj är minimumomsättningskravet att en gång omsätta den insatta summan på den relevanta bonusprodukten innan uttag kan göras. I den händelse att avvikelser sker mellan denna paragraf och bonus/kampanjens allmänna villkor då är det bonusens/kampanjens allmänna villkor som skall ha företräde.

2.39 Det maximala utbetalningesbelopp som varje spelare kan begära att ta ut efter att ha vunnit ett belopp i samband med en ikke-välkomstbonusinsättning eller free spins (med undantag från vinster som härrör från en insättningsbonus) är 1000 SEK eller motsvarande i andra valutor. Alla uttagsbegäran över 1000 SEK kommer att tas bort från ditt spelkonto.

2.40 Om bonusreglerna och villkoren ovan har översatts till olika språk och dessa avspeglar samma principer, men i händelse av eventuella skillnader mellan de olika språkversionerna skall den engelska versionen äga företräde.

2.41 Det är inte tillåtet att spela följande casinospel när du spelar med bonuspengar: Aliens, Robin Hood, Giant Panda, Untamed Crowned Eagle, The Wishmaster. Bolaget förbehåller sig rätten att ta bort samtliga bonusar och/eller stänga ditt konto om du spelar på nämnda spel med bonuspengar.

2.42 Det högsta belopp som får spelas med, per spin eller hand, när bonuspengar används är 100 SEK. Om detta inte efterföljs kan eventuell vinst gå förlorad.

3. SPELARENS ANSVAR
3.1 För att undvika överdrivet spelande kan en spelare sätta beloppsgränser på sitt spel, insatser samt insättningar.

3.2 Spelaren kan stänga sitt spelkonto i dess helhet genom att skicka en begäran om detta till Bolagets kundtjänst. Kundtjänst kommer därefter att slutföra nedstängning av spelarens konto.

4. KUNDTJÄNST OCH KLAGOMÅL
4.1 Bolaget Kundtjänst kommer att tillhandahålla Kundtjänst avseende siten. Klagomål hanteras av Bolaget i eget gottfinnande med den kontaktinformationen som ges på siten. Följande emailadress kan användas: kundtjanst(at)Sidan. Alla förfrågningar och klagomål skall vara skriftliga eller i elektronisk form och adresseras till Kundtjänst. Ett klagomål skall anses överlämnat på ett giltigt sätt när det innehåller klar information avseende spelarens identitet samt ger alla relevanta detaljer som ger upphov till klagomålet.

- Till att börja med kommer en senior från kundjänsten att undersöka ärendet med lämplig personal samt tredje parts leverantörer vid behov. De kommer att rekommendera personen att återkomma inom 7 arbetsdagar från att klagomålet har mottagits.
- Om spelaren därefter inte är nöjd med resultatet av undersökning, kan det skickas vidare till chefen på kundtjänsten som kommer att ge ett slutgiltigt svar till spelaren inom 7 arbetsdagar.
- Om du olyckligtvis inte är nöjd med hanteringen av ärendet hos Bolaget, kan du föra vidare ditt klagomål till Malta Gaming Authority.

Olösta klagomål gällande Net-Ent Casino, Microgaming Casino, Play n Go Casino, Evolution Live Casino, Yggdrasil Casino, Betsoft Casino, Thunderkick Casino och Relax Casino kan du kontakta Malta Gaming Authority på mailadressen support.mga(at)mga.org.mt eller på telefon +356 2546 9000.

För olösta klagomål gällande NolimitCity Casino kan du kontakta sales(at)e-commercepark.com

För olösta klagomål gällande WMS Casino kan du kontakta Alderney Gambling Control Commission (AGCC) via denna länk.

4.2 För den händelse att det råder diskrepans mellan spelvariationerna i Bolagets databas och spelarens databas skall Bolagets databas ges företräde.

4.3 Spamming av Bolaget Kundtjänst(skicka upprepade kopior med samma meddelande) är förbjudet. Spelare får inte trakassera eller utnyttja personalen i Bolaget Kundtjänst. Spelare förpliktar sig att inte använda ett oanständigt eller hotfullt språk.

5. UPPHÄVANDE OCH AVSTÄNGNING
5.1 Bolaget förbehåller sig rätten att stänga ditt spelkonto och/eller de tjänster som tillhandahålls av Bolaget med omedelbar verkan och utan föregående tillkännagivande om du inte följer reglerna i dessa allmänna villkor. Om ditt Spelkonto är stängt på grund av överträdelse av dessa villkor kommer Bolaget infria de avtalsenliga förpliktelser som redan finns mellan spelaren och Bolaget men Bolaget är berättigat att återkräva alla vinster som betalats ut eller att kvitta vinsterna mot tillgodohavandena på spelkontot.

5.2 Du samtycker till att ersätta samt hålla Bolaget, dess handläggare, styrelse, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer samt tredje part skadeslösa avseende alla förluster, utgifter, skador och kostnader som beror på att du brutit mot de allmänna villkoren.

5.3 Om ingen transaktion har redovisats på spelkontot under en period på mer än 30 månader, anses spelkontot vara vilande. I sådana fall accepterar spelaren att spelkontot automatiskt stängs. Om kontot har stängts kommer tillgodohavandet på spelkontot, minus eventuella bonuspengar, att betalas ut till spelaren. Om Bolaget inte lyckas få kontakt med spelaren kommer pengarna att förverkas och betalas ut till MGA.

5.4 En spelare som valt att stänga sitt spelkonto kan öppna detta igen genom att ta kontakt med sidans Kundtjänst.

6. PERSONLIG INFORMATION

6.1 All information om hur Bolaget samlar och använder privat information och om datasäkerhet finner du i Sekretesspolicy, vilket formar en väsentlig del av ditt avtal med Bolaget.

7. LOKALA LAGAR OCH FÖRBUD
7.1 Det är spelarens ansvar att förstå lagarna i den jurisdiktion där spelaren är bosatt avseende samtliga frågor som är relaterade till spelandet vid Bolaget. Spelaren använder siten på eget initiativ och är ensamt ansvarig för efterlevnaden av de lokala lagar/bestämmelser i den mån sådana är tillämpliga. Bolaget ansvarar inte för att materialet på siten eller Bolagets tjänster är tillämpliga, tillgängliga eller tillåtna inom spelarens jurisdiktion. Bolaget tillhandahåller inte rättslig rådgivning angående detta och Bolaget åtar sig inget ansvar för individer som bryter mot någon lag eller förordning vid kontakter med Bolaget, oavsett på vilket sätt det sker.

7.2 På grund av tillämpliga lagar är invånare som är bosatta i följande länder uttryckligen förbjudna att använda siten och att spela spel tillhandahållna av Bolaget. Genom att registrera dig som spelare bekräftar du att du inte är bosatt i någon av följande länder: Australien, Tjeckien, USA (inklusive dess territorier), Frankrike (inklusive dess territorier), Turkiet, Curacao, United Kingdom, Kroatien, Holland, Spanien, Ungern, Rumänien, Irland, Polen och Portugal. Bolaget förbehåller sig rättigheten att stänga alla konton som öppnats av personer som är bosatta i dessa länder.

7.3 Bolaget kan tyvärr inte erbjuda vissa produkter till spelare som bor i vissa länder på grund av restriktioner från mjukvaruleverantörer:

 • NetEnt spel erbjuds inte till spelare som bor i Australien, Afghanistan, Albanien, Algerien, Angola, Belgien, Bulgarien, Colombia, Grekland, Kanada, Kambodja, Danmark, Ecuador, Guyana, Hong Kong, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Italien, Kuwait, Laos, Mexiko, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nordkorea, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Filippinerna, Singapor, Sydkorea, Sudan, Syrien, Taiwan, Uganda, Yemen and Zimbabwe.
 • NetEnt spelen ‘Mega Fortune Dreams’, ‘Divine Fortune’, ‘Hall of Gods’, ‘Arabian Nights’ och ‘Mega Fortune’ erbjuds inte till spelare som är bosatta i Australien, Azerbadjan, Kina, Danmark, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Qatar, Ryssland, Spanien, Thailand, Tunisien, Turkiet, Förenta Arabemiraterna och Ukraina.
 • Net-Ent spel ”Scarface” och ”Frankenstein” erbjuds endast till spelare som bor i följande länder: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Ryssland, San Marino, Serbien, Schweiz, Ukraina, Makedonien, Österrike, Cypern, Tjeckien, Finland, Tyskland, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien, Slovenien, Sverige och Storbritannien.
 • Microgaming Casino erbjuds inte spelare som bor i Singapore, Sydafrika, Danmark, Italien och Belgien. Microgamings spel ”Snake Slot” erbjuds inte spelare som bor i Israel. Microgamings spel "River of Riches", "Dragons Myth", "Forsaken Kingdom", "Legend of Olympus", "Penguin Splash", "Scary Friends" och "Classic 243" erbjuds inte spelare som bor i Österrike.
 • Evolution Live Casino erbjuds inte till spelare som bor i Bolivia, Myanmar, Kuba, Cypern, Etiopien, Isreal, Kenya, Lettland, Sri Lanka och Syrien.
 • Yggdrasil Casino erbjuds ej till spelare som bor i Australien, Afghanistan, Amerikanska Samoa, Belgien, Danmark, Egypten, Eritrea, Estland, Grönland, Guam, Vatikanstaten, Iran, Irak, Italien, Kuwait, Malaysia, Marshallöarna, Ockuperat Palestinskt territarie, Polen, Puerto Rico, Qatar, Singapore, Spanien, Sydafrika, USA, USA's yttre territorier, US Jungfruöar, Yemen och Zimbabwe.
 • NolimitCity Casino erbjuds ej till spelare som bor i Storbritannien.
 • Betsoft Casino erbjuds ej till spelare som bor i Storbritannien.
 • Relax Casino erbjuds ej till spelare som bor i Kuba, Danmark, Hong Kong, Indien, Irak, Iran, Korea, Libyen, Myanmar, Macau, Norra Marianaöarna, Nigeria, Sudan och Zimbabwe.
 • WMS Casino erbjuds ej till spelare som bor i följande länder (vänligen klicka på länken). https://gyazo.com/e7b5e6bb7d771f50996eac835e644676
 • Oryx Games erbjuds ej till spelare som bor i Kanada, Australien, Frankrike, Israel, Slovenien, Tjeckien, USA (inkluderat dess territorium), Irland, Turkiet, Curacao, Ungern, Estlnd, Rumänien, Portugal, Polen, Nederländerna, Belgien, Bangladesh, Danmark, Spanien, Italien, Lettland, Litauen, Mexiko och Storbritannien.
 • NYX Interactive Casino erbjuds ej till spelare som bor i USA (inkluderat dess territorium), Kanada, Australien, Iran, Nordkorea, Kuba, Sudan och Syrien.

Om du har några frågor rörande detta vänligen kontakta vår kundtjänst.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
8.1 Allt innehåll på siten, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, s.k. downloads och mjukvara ägs av eller är licensierat av Bolaget. Såvida annat inte uttryckligen anges har du inte rätt till att använda, skriva ut eller ladda ned material från siten och i sådant fall enbart för din personliga och icke-kommersiella användning. Informationen på siten får inte ändras, distribueras eller visas utan Bolagets uttryckliga samtycke.

8.2 Bolagets varumärken, firmanamn och symboler som inkluderas eller refereras på sidan är skyddade av registrerade varumärken. All användning av varumärkena är strikt förbjudet utan Bolagets skriftliga godkännande.

9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH FÖRBEHÅLL
9.1 I den utsträckning som är tillåten enligt tillämpliga lagar, åtar sig varken Bolaget eller någon av dess filialer eller tjänsteleverantörer något ansvar för någon som helst direkt, indirekt, skada eller följdskada som uppkommer ur eller kan relateras till din åtkomst och användning av siten och/eller de tjänster som tillhandahålls genom Bolaget. Bolagets totala ansvar mot dig för skador och/eller förluster skall inte under några omständigheter överskrida beloppet som du betalat till Bolaget.

9.2 Bolaget garanterar inte att siten eller de tjänster som tillhandahålls av Bolaget kommer att vara utan avbrott eller felfria. Siten och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick.

9.3 Bolaget förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera innehållet på siten när som helst utan föregående meddelande och åtar sig inte något ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar. Bolaget kan stänga eller begränsa åtkomst till delar av siten och/eller dess tjänster när som helst utan föregående meddelande om detta.

10. STOPPADE OCH AVBRUTNA SPEL
10.1 Om Bolagets system har brister som medför att spelet blir korrupt så kommer alla insatser att återbetalas. Det gäller endast insatser som har direkt anknytning till bristen.

10.2 Om Bolaget misstänker bedrägeri i något spel så har Bolaget rätt att avbryta spelet. Spelare som misstänks för bedrägeri kommer att få sina spelkonton blockerade tills att Bolaget har utrett ärendet vidare. De spelare som inte misstänks för bedrägeri kommer att få sina insatser återbetalda till sitt spelkonto. Alla bedrägerier kommer att rapporters till styrelsen i Bolaget . Bolaget har även rätt att avbryta ett spel omedelbart om någon inställning på spelet är fel och alla berörda spelare kommer då att få sina insatser återbetalda till sitt spelkonto.

10.3 Om Bolaget anser att du som spelare fuskar eller försöker utföra bedrägeri mot spelet eller tjänsten, eller på något sätt, inte begränsat till spelmanipulation, dumpning av spelmarker, överföring eller betalningsbedrägerier, eller på annat sätt framställa osanna kommentarer gällande Bolagets verksamhet i media eller i forum, så har Bolaget rätten att publicera det du gjort samt vidarebefordra detta till andra spelsidor, kreditkortsföretag och andra lämpliga bolag. Bolaget kan även stänga ditt spelkonto och återta dina tillgodohavanden som du innehar hos Bolaget eller andra relaterade verksamheter till Bolaget.

11. CHATFUNKTION

11.1 Bolagets chat är en online-service som tillåter dig att kommunicera i realtid med vår kundtjänst för att ge dig ett bättre kundbemötande. Vänligen läs sekretesspolicyn gällande datasäkerheten vid användning av Bolagets chattfunktion.

Uppförandekod

11.2 Du accepterar att använda Bolagets chattfunktion i enlighet med följande uppförandekod:

 • Du kommer inte använda Bolagets chattfunktion för att delta i någon form av trakasserier eller kränkande beteende, inklusive men inte begränsat till nedsättande uttalanden, rasistiskt, pornografiskt, oanständigt eller stötande språk;
 • Du ska inte använda Bolagets chattfunktion med syfte att göra intrång på integritet, äganderätt eller andra personliga rättigheter;
 • Du kommer inte ange någon form av information eller material som är falskt eller på annat sätt olagligt eller bryter mot någon lag;
 • Du ska inte använda Bolagets chattfunktion för att distribuera, marknadsföra eller på något annat sätt publicera material som innehåller ansökningar om medel, reklam eller uppmaning för varor eller tjänster.
 • Du ska inte använda Bolagets chattfunktion för att distribuera, marknadsföra eller på något annat sätt publicera någon form av skadlig kod eller göra något annat som kan skada tjänsten eller andra medlemmars system på något sätt.
 • Du får inte på något sätt skicka eller överföra någon som helst kontaktinformation, inklusive men inte begränsat till email-adresser, msn-användarnam, telefonnummer, postadresser, webbadresser eller fulla namn genom offentligt postad information.

11.3 Du kommer att vara ensam ansvarig för allting som du skickar till Bolagets chattfunktion. Vi kan inte ta ansvar eller skuld till något material eller innehåll som publicerats av dig eller andra användare på tjänsten. Ansvaret för publicerat material eller innehåll ligger enbart på den användare som lade fram det på tjänsten.

11.4 Bolagets förbehåller sig rätten att övervaka allting som publicerats av dig på Bolagets chattfunktion, för att säkerställa att det överensstämmer med de riktlinjer för innehåll som angivits av oss och kan komma att ändras från en tid till en annan.

11.5 Bolagets förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av din tillgång till Bolagets chattfunktion när som helst, med eller utan förvarning, med vilken anledning som helst. Utan att begränsa allmängiltigheten av det föregående, kan vilken bedräglig, missbrukande eller på annat sätt olaglig verksamhet utgöra grund för uppsägning av din tillgång till Bolagets chattfunktion och/eller tjänster Bolaget erbjuder, och du kan hänskjutas till berörd myndighet.

12. CASINO
12.1 Bolaget Casinos mjukvara tillhandahålls av Net-Ent, Microgaming och Play’N Go, Evolution, Yggdrasil, NolomitCity, Betsoft, Thunderkick, WMS, Relax och NYX.

12.2 Bolaget Casino erbjuder spel för både riktiga pengar och lekpengar. En bra idé kan vara att börja spela för lekpengar för att sedan övergå till att spela för riktiga pengar när du känner dig säker på hur mjukvaran fungerar.

12.3 Mer information om de olika spelen finner du under spelregler i casinot.

13. POÄNG
13.1 Bolaget förbehåller sig rätten att ändra villkor och regler för poängprogrammet när som helst. Ändringarna kan relatera till, dock ej begränsa till, hur poäng som intjänas, hur många poäng som genereras och hur poängen kan spenderas.

13.2 Bolaget poäng är uppbyggt för att ge fördelar till Bolagets spelare när de använder sidan och spelar på olika produkter. I de fall då Bolaget misstänker att en spelare genererar poäng genom att spela riskfritt i syfte att generera ytterligare poäng, kan dessa poäng anses ha genererats i felaktigt syfte och dessa poäng kommer då att tas bort från spelarens konto.

13.3 Du kan tjäna Bolaget poäng på flera olika sätt. Dessa beskrivs under hjälpsidorna. Du kan alltid kontakta Kundtjänst för vidare information.

13.4 Merparten av de poäng som du har genererat kan utnyttjas direkt. Det finns dock några undantag där de poäng som de genererat krediteras ditt konto en gång om dagen. Du kan granska alla detaljer kring dina intjänade poäng på din poängsida.

13.5 Bolaget poäng kan ej överföras mellan spelare.

13.6 På grund av praktiska skäl avrundas poängen till närmaste decimal när de presenteras. Den bakomliggande beräkningen baseras alltid på två decimaler.

13.7 Du kan endast använda dina poäng i Bolaget Butiken. Utbudet i Bolaget Butiken kan variera mellan olika tidpunkter (Exempel på innehåll; lotterier, produkter, donationer, promotions). Bolaget förbehåller sig rätten att erbjuda olika utbud till olika spelare. Alla produkter i butiken har ett poängvärde som spelaren måste betala för att kunna beställa produkten. Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta en order och återföra poängen till spelaren.

13.8 Dina poäng kommer att förfalla om du inte genererar nya poäng inom 9 månader och ditt konto kommer att tömmas på alla poäng.

13.9 Du måste ange korrekt information när du beställer produkter från shoppen. Bolaget har inget ansvar för produkter som inte levereras på grund av felaktig information från spelaren.

13.10 Poänglotteriet kan ge kontantpriser. Du kan köpa hur många lotter som du önskar. Du kan vinna flera priser i samma lotteri. Vinnarna lottas slumpmässigt fram bland alla spelare som deltar i lotteriet.

13.11 För att deltaga i poäng-lotterierna så måste minst en insättning ha gjorts till ditt Bolaget-konto innan dragningen och publicering av det aktuella lotteriet. Bolaget förbehåller sig rätten att avbryta eller ogiltighetsförklara eventuella vinster från lotterier där medverkan har skett utan insättning innan dragning och publicering av lotteriet.

13.12 Bolaget förbehåller sig rätten att erbjuda liknande pris(er) av liknande värde om priset skulle visa sig vara otillgänglig på dragningsdagen, eller om andra liknande omständigheter skulle ske som inte vi kan styra över. Kontantpriser kommer att erbjudas. Inga priset går att överföra till någon annan.

13.13 Priset är specificerat i Bolaget butikens prispaket. Priset är föremål för villkor inklusive allmänna villkor för Bolaget .

13.14 Vinnaren(vinnarna) kan ombes att delta i publicitet i samband med det relevanta lotteriet. Villkoret som vinnaren godkänner då denna anmäler sig till lotteriet är att godkänna att deras namn, foto, hemland samt intervju görs tillgänglig för allmänheten vid vinst.

13.15 Bolaget reserverar sig rätten av avbryta, ändra eller upphäva vilken som helst kampanj och/eller se över och revidera allmänna villkor när som helst, utan förvarning. Och genom att fortsätta att vara i delaktig i kampanjen efter en eventuell översyn, anses deltagare vara överens och införstådda med sådana nya eller ändrade villkor.

13.16 Bolaget ansvarar inte för eventuell förlust eller skada (inklusive men inte begränsat till till indirekta skador eller följdskador) eller för personskada som åsamkas i samband med kampanjen eller till följd av att acceptera priser.

13.17 Bolaget kommer att försöka meddela vinnaren i upp till 30 dagar efter sista datumet för inköp i lotteriet har passerat, om inte annat är angivet på Bolaget butiken sida, och då tiden är av betydelse för en sådan period ska Bolaget! i sitt absoluta gottfinnande göra det som anses vara rimligt. Han/hon kommer att kontaktas via telefon/mobil, genom SMS, via email eller genom postadressen som står angiven på kontot. Vinnare kommer att ha angiven viss tid på sig att kräva hans/hennes pris. Om Bolaget inte lyckas att meddela vinnaren, eller om vinnaren misslyckas med att kontakta Bolaget inom tidsramen som står angiven (30 dagar) och/eller tillgodose Bolaget med en adress för leverans av priset, kan detta resultera i att priset ogiltigförklaras och Bolaget reserverar sig rätten att välja en annan vinnare.

13.18 Bolaget förbehåller sig rätten enligt eget omdöme att hålla inne med leverans av vinsten tills bevis på behörighet och identitet har bekräftats, eller om sådana bevis inte lämnats in på begäran att diskvalificera deltagaren från tävlingen.

13.19 I händelse av bedrägeri, missbruk och/eller ett fel som påverkar den fullständiga och normala processen av detta lotteri, så reserverar Bolaget sig rätten att avbryta detta lotteri, ändra dess villkor och ogiltigförklara eventuella vinster.

13.20 Donationer begärs av spelare och utförs av Bolaget. Bolaget försäkrar att donationen genomförs och att spelaren som begär donationen får en officiell bekräftelse från den relevanta organisationen.

13.21 Eventuella skatter på vinster är på spelarens bekostnad och ansvar.

14. ANSVARSFULLT SPELANDE

14.1 Bolaget vill försäkra sig om att spelarna får en bra upplevelse när de besöker siten. Det är därför vi ber dig att satsa ansvarfullt. Spelande kan vara fantastisk underhållning, förutsatt att du behåller kontrollen. Vi strävar alltid efter att hjälpa dig om du befinner dig i svårigheter. För att kunna hjälpa dig att spela/satsa måttfullt och förnuftigt har vi vidtagit ett antal åtgärder.

14.2 Ekonomiska gränser: Bolaget tillhandahåller verktyg för att kontrollera ditt spelande. Du kan upprätta gränser för (1), hur mycket du spelar (insättningar net = insättningar - uttag) (2), hur mycket du får sätta in. Och (3), hur mycket du får omsätta. Du kan sätta gränser dagligen, veckovis eller månadsvis. En begärd begränsning träder i kraft omedelbart efter den utförts eller om en tidigare begränsning sänks. Om begränsningen höjs eller termineras, träder den i kraft först efter en sju dagars avkylningsperiod. Mer information kan erhållas från vår sektion rörande ansvarsfullt spelande på ditt konto.

14.3 Självuteslutning: Om du vill ta en paus från spelandet ett tag kan du välja att utesluta dig själv från att spela hos Bolaget genom att skicka en sådan förfrågan till vårt team på kundtjänst. Du kan välja mellan att stänga ditt konto under en kortare period eller en längre period. Om du senare vill ändra eller terminera ditt val, kommer ändringen träda i kraft först efter en sju dagars avkylningsperiod.

14.4 Verklighetskoll: Bolaget kommer också att ge dig en automatisk verklighetskoll för att ge dig en klar indikation över hur länge du har spelat våra spel under en omgång. Denna funktion kommer också tillåta dig att se dina vinster och förluster under pågående omgång.

Kundtjänst kommer vara mer än glada att hjälpa fig att sätta dina egna personliga gränser. I Ansvarsfullt Spelande-avsnittet (enligt oberoende organisationer) hittar du även kontaktuppgifter där du kan söka ytterligare professionell rådgivning med spelmissbruksrelaterade problem.

15. FÖRBEHÅLL GÄLLANDE GARANTIER
15.1 Ditt användande av tjänsten och spelen sker på egen risk. Tjänsten och spelen tillhandahålls som de är och finns tillgängliga såsom det är godkänt enligt lag. Bolaget samt deras styrelse, anställda, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, affiliates, licensanvändare och agenter förbehåller sig härmed all representation och alla garantier, vare sig de finns nämnda eller är underförstådda, gällande tjänsten och spelen, dess innehåll samt all annan information och material som tillhandahålls av Bolaget i samband med användandet av tjänsten och spelen, inkluderat men inte begränsat till, garantier för handel, användande för ett speciellt syfte, icke överträdelser och de garantier som uppkommer genom lagar, författningar eller vederbörlig handel.

Bolaget ger inga garantier:

 • Att tjänsten och spelen skall möta dina krav.
 • Att tjänsten och spelen kommer vara fri från avbrott, läglig, precis samt fri från fel.
 • Att de servrar som Bolaget använder sig av för att tillhandahålla tjänsten är fria från virus att andra skadliga komponenter.
 • Att fel i vår mjukvara kommer bli åtgärdade.
De säkerhetsmekanismer som används i spelen och tjänsten har begräsningar och du godkänner härmed att material och/eller nerladdad data som du fått tillgång till genom användandet av tjänsten har skett på eget beslut och ansvar och du kommer vara ensamt ansvarig för de skador som uppkommer på ditt datasystem och andra ägodelar eller förlust av data från sådan aktivitet.

Förbehållen gällande garantierna har en viktig del av dessa allmänna villkor.

Vissa länder tillåter ej uteslutning av underförstådda garantier och därför kan vissa uteslutningar inte appliceras på dig.

16. BEGRÄNSAT ANSVAR
16.1 I största utsträckning, enligt tillämpliga lagar och förordningar, under inga omständigheter, skall Bolaget eller deras styrelse, anställda, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, affiliates, licensanvändare och agenter, partners vara skyldiga till någon skada, förlust, fordran, eller annat indirekt, oförutsett, speciell, straffbar eller konsekvens av något slag eller förlust av inkomst, data, goodwill vare sig de har blivit underättade eller ej om sådan skada och/eller någon annan teori om skuld (inklusive försummelse) som uppstår i samband med:

 • Spelarens användande eller oförmåga att använda siten.
 • Varor, data eller andra tjänster som spelaren mottager genom siten eller som marknadsförs på siten.
 • Information som spelaren har mottagit genom siten.
 • Misstag, försummelse, avbrott, avstängningar, avslut, bortagningar av filer eller email, skador på datasystem eller annan utrustning, otillåten tillgång till/eller modifiering av spelarens överföringar eller data, fel, defekter, virus, förseningar av verksamhet eller överföringar, eller andra brister på grund av siten, inkluderat, utan begräsning, de som uppkommer på grund av force majeure, kommunikationsbrister, stöld, förstörelse eller otillåten tillgång till Bolagets register, program eller andra delar som berör tjänsten.
 • Uttalande eller utförande från en tredje part för tjänsterna;
 • Annat rörande tjänsterna.

Om du inte är nöjd med tjänsten eller det innehåll som finns tillgängligt, eller med dessa allmänna villkor, är din enda utväg att inte använda tjänsten. Begräsningarna i denna klausul är en viktig del av dessa allmänna villkor.

Om Bolaget, eller deras styrelse, anställda, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, affiliates, licensanvändare och agenter, partners skulle anses vara skyldiga får någon förlust eller skada som uppkommer så kan inte skulden inte i något fall uppgå till mer än 500 SEK.

16.2 Bolaget kan inte hållas ansvariga eller anses ha skuld för att någon data eller innehåll blir korrupt eller förloras när du använder tjänster och spelen eller vid andra tillfällen. Detta inkluderar, utan begräsningar, förlust av data/innehåll eller data/innehåll som blir korrupt som ett resultat av:

 • Nätverk, system eller/och serverkrascher.
 • El- strömavbrott.
 • Skador som uppkommer på grund av virus, datamaskar, korrupta filer eller andra säkerhetsbrister.
 • Några andra orsaker. Bolaget tar inte på sig något ansvar, och skall inte anses ha någon skuld i skador eller virus som påverkar din dator utrustning eller andra tillgångar som du har tillgång till när du använder tjänsten och spelen.

17. FORCE MAJEURE
17.1 Om Bolaget försummar eller dröjer med att uppfylla sina förpliktelser enligt de tjänster de tillhandahåller skall det inte anses vara ett brott mot någon förpliktelse gentemot dig så länge sådan försummelse eller försening är orsakats av brand, översvämning, jordbävning, naturkatastrof, strömavbrott, krigshandling, terrorism, upplopp, civil olydnad, uppror och revolution, strejk, lockout, konflikt på arbetsmarknaden, domstolsbeslut, förseningar eller avbrott på internet eller telekommunikationsnätverk, bristande uppfyllelse från tredje part eller någon annan liknande orsak utom rimlig kontroll för Bolaget. Bolaget accepterar inget ansvar för de konsekvenser som härrör ur några sådana force majeure händelser.

18. TILLÄMPNING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN
18.1 Dessa allmänna villkor, tillsammans med sekretessdokumenten tillgängliggjorda för dig genom Bolaget, utgör hela avtalet mellan dig och Bolaget och ersätter alla föregående och existerande överenskommelser med hänvisning till siten och de tjänster som tillhandahålls av Bolaget. Du godkänner och bekräftar att Bolaget inte har åtagit sig något ansvar, lämnat några löften eller träffat överenskommelser gentemot dig avseende sådant som inte återfinns i dessa villkor.

19. TILLÄMPLIG LAG OCH SKILJEKLAUSUL
19.1 Till den mån lagen tillåter, att få tillgång till siten och/eller genom att registrera dig som en spelare hos Bolaget samtycker du till att alla frågor relaterade till din tillgång och användning av de tjänster som tillhandahålls av Bolaget skall styras av och tolkas i enlighet med maltesisk lag. Tvister som uppstår till följd av din användning av siten och/eller Bolagets tjänster skall avgöras av maltesisk domstol och du samtycker härigenom till att överlämna all jurisdiktion exklusivt till sådan domstol. Exkluderat från denna avsättning är sådana obligatoriska avsättningar som relateras till konsumentskydd som finns i det land du bor i.

Villkor

Här hittar du alla de bestämmelser och villkor som reglerar ditt spel på Mobilebet. Vänligen bekanta dig med dessa regler innan du börjar spela på Mobilebet.

Mobilebet.com drivs av Co-Gaming Limited som är registrerade på Malta, tillhörande den Europeiska Unionen. Maltesisk lag tillämpas. Företagsnummer är C47444, med registrerad kontorsadress 3rd Floor, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St. Julians, SPK1000, Malta. Co-Gaming Limited verkar under följande licens utfärdad av Maltesiska myndigheten för lotterier och hasardspel, Malta Gaming Authority (MGA): MGA/B2C/178/2009. Läs mer om MGA på www.mga.org.mt . Games OS Casino, Playtech Casino, NolimitCity Casino och Sportsbook är licensierade och reglerade av myndigheten i Curacao. Att spela kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen, GA Sverige och spelberoende.se är tre oberoende organisationer som erbjuder professionell hjälp.

Laddar